Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Cung cấp các giải pháp toàn diện, tiên tiến nhất

Là đối tác tin cậy của các nhà cung cấp giải pháp lớn trên thế giới, An Phát cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ tài chính tiên tiến như Smart Card, Internet Banking, Mobile Banking, cá thể hóa thẻ ngân hàng cho các ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam

01

Thẻ ngân hàng và các giải pháp cá thể hóa, quản lý thẻ ngân hàng

Cung cấp hơn 2.000.000 thẻ thanh toán quốc tế VISA/Master/JCB và giải pháp cá thể hóa thẻ cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) từ năm 2013 đến nay.

Cung cấp hơn 10 triệu thẻ từ nội địa cho các ngân hàng tại Việt Nam.
Xem thêm

02

Giải pháp Internet Banking, Mobile Banking

Text

Xem thêm