Nghiên cứu, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo

Hợp tác đầu tư nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, mặt trời, hydrogen,…Đầu tư và nghiên cứu dự án Điện gió Sạc Ly Kon Tum với quy mô đầu tư 200MW