Đầu tư vào các dự án Bất động sản tiềm năng

Đầu tư vào dự án Khu văn phòng và nhà ở thấp tầng Langs Village tại số 82 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội