Hệ thống Camera giám sát đô thị thông minh

Cung cấp, lắp đặt và nâng cấp hệ thống Camera thông minh giúp các đơn vị quản lý đô thị giám sát tập trung, hiệu quả về giao thông và an toàn xã hội.