Giải pháp, thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến

Là nhà cung cấp giải pháp, thiết bị Hội nghị truyền hình Polycom hàng đầu tại Việt Nam với hàng ngàn điểm cầu đã triển khai cho các cơ quan, tổ chức lớn trên toàn quốc như Tỉnh Quảng Ninh, VNPT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam,…
An phát tự tin đem đến giải pháp chất lượng và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.