Hệ thống phân tích trạm BTS

Hệ thống phân tích trạm BTS có khả năng đồng thời quét, phát hiện và tìm kiếm các thiết bị, hệ thống chặn thu điện thoại di động (BTS giả lập) hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu có thể được phân tích trong thời gian thực cũng như được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phân tích thêm. Phần mềm phân tích C-SCAN, được cài đặt trên một máy tính xách tay chuyên dụng, cung cấp các chức năng cụ thể để định vị chính xác thiết bị chặn thu IMSI bất hợp pháp.

Tổng quan về tính năng:

  • Sử dụng ăng-ten định hướng giúp cải thiện đáng kể hiệu quả tìm kiếm
  • Phân tích các mạng GSM, UMTS và LTE xung quanh theo thời gian thực
  • Hoạt động hoàn toàn thụ động tức là không thể phát hiện được
  • Sử dụng BỘ PHÂN TÍCH POCKET BTS
  • Sử dụng một máy quét thứ hai – cho phép quét và xác định vị trí đồng thời